Uống Cà Phê Có Lợi Sức Khỏe

 

Các bệnh nhân ung thư ruột kết uống cà phê thường xuyên có thể giảm được cơ nguy tái phát, theo một nghiên cứu mới từ các khoa học gia ở viện ung thư Gastrointestinal Cancer Center ở Boston.

Các nhà khoa học nhận ră rằng các bệnh nhân ung thư ruột kết thời kỳ thứ 3 nào uống từ 4 tách cà phê trở lên có 52% ít cơ nguy chết hơn vì bệnh ung thư này.

Tiến sĩ Charles Fuchs, Giám đốc viện Gastrointestinal Cancer Center thuộc viện nghiên cứu ung thư Dana-Farber Cancer Institute tại Boston, nói rằng đã có nhiều chứng cớ rằng việc ăn/uống theo chế độ kiêng cữ và nếp sống sẽ ảnh hưởng niều tới việc giảm hay tăng cơ nguy đối với bệnh ung thư ruột kết – bây giờ là đã tìm ra ảnh hưởng tích cực của cà phê có caffeinated.