Huyền thoại cà phê chồn
  • Huyền thoại cà phê chồn

    23/10/2013 11:46:38

    Cà phê chồn Kopi Luwak là tên của một huyền thoại, nhưng cảm giác mà nó đem lại thì mãi mãi vẫn là một điều huyền bí, sự quyến rũ của nó nằm ngoài khả năng mô tả của mọi ngôn từ... Chi tiết